TURLI TADBIRLAR / РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

DUNYONI QALBDAN HIS QILING !